Voor Park Assist hebben we drie generaties parkeersensoren ontwikkeld. Dit systeem werkt met cameras en vision. R2R heeft de sensor ontwikkeld die gebruikt wordt op de Parklight van BB lightpipe. Dit is een verlichtings-systeem voor in parkeergarages.

– Briefing

Park Assist zocht naar nieuwe LED-indicators voor integratie op bestaande sensors voor Interparking Scheveningen.

1. Conceptontwikkeling

Wij ontwikkelden vier concept-layouts in overleg met de klant. Hierbij is rekening gehouden met de positie en al dan niet benodigde integratie met het verlichtingssysteem.

2. Prototype Research & Development (R&D)

De R&D fase is gestart met een volume studie, waarna in overleg met de klant de keuze voor het uiteindelijke design is bepaald. In samenwerking met onze externe elektronica expert, is het prototype –inclusief PCB design– ontwikkeld en gebouwd. Hierbij is ervoor gezorgd dat het energieverbruik is geminimaliseerd en zijn de indicatoren, behuizing en elektronica getest.

3. Design for Manufacturing (DFM)

Met de learnings uit het prototype, is de behuizing door-ontwikkeld voor spuitgieten en is de aanmaak van de matrijzen begeleid. Het elektronisch ontwerp van de LED-indicator is digitaal vastgelegd.

4. Projectmanagement | Productie & Installatie

Het proces is van inkoop tot ondersteuning van de productie en de installatie door ons begeleid. Tijdens de samenwerking met vijf nauw betrokken partijen, zijn uitdagingen die naar boven kwamen door ons projectmanagement geadresseerd en geregisseerd.

Opgeleverd binnen de gestelde tijd en budget, kunnen wij met trots spreken van een state of the art parkeersysteem voor Interparking Scheveningen.