Het is maandag 23 maart 2020, de Covid-19 pandemie heeft Nederland in zijn greep. 
Door deze crisis dreigt al snel een tekort op de IC afdelingen van de ziekenhuizen, deze zijn niet voorbereid op de te verwachten piek. Dit tekort betreft ook beademingsapparatuur, omdat Corona-patiënten 24 uur per dag, 3 à 4 weken intensief beademd moeten worden.

Inhakend op de verwachte noodzaak naar aanvullende beademingsapparatuur, heeft R2R in samenwerking met initiatiefnemer Eugène Herben, M.Sc., expert op het gebied van beademingstechniek, en vijf ingenieurs de mogelijkheden onderzocht om een helpende hand te bieden aan de oplopende druk op de zorg.

We hebben een professionele ventilator ontwikkelt, toegespitst op beademing van Coronaviruspatiënten (COVID-19), die snel en eenvoudig te bouwen is en een hoogwaardige beademing levert.

Het eerste prototype, een mock-up foto voor Landelijk Consortium Hulpmiddelen ziekenhuizen

Het resultaat

Na 4 weken keihard knallen werkt het prototype en kan er een kunstlong beademd worden. Het eindresultaat is een compacte, robuuste koffer geworden die bestuurd wordt met touchscreen. Met hygiëne als prioriteit, komt de kit met standaard beademingsslangen die bij iedere patiënt worden vervangen.

Het prototype staat klaar als demonstratie model, om geïnteresseerde partijen in de medische markt te benaderen.

De intelligente lock-down, die 12 maart van start is gegaan, werpt zijn vruchten af en heeft de Covid-19 besmetting curve afgevlakt. De overbelaste IC-afdelingen hebben weer wat ademruimte en er is nog geen extra beademingsapparatuur nodig. De overheid heeft 500 reserve apparaten bij Demcon besteld en ons alternatief komt naast de TU-Delft op de reservebank.