Als we het hebben over planning en productiviteit, werken veel bedrijven nog volgens de traditionele waterval methodiek. Alles wordt per fase afgesloten, wat ervoor zorgt dat je niet meer kunt terugkomen op de eenmaal genomen stappen en nieuwe inzichten niet meer doorgevoerd kunnen worden. Hierdoor kunnen producten al verouderd zijn tegen de tijd dat ze worden gelanceerd. De snelheid waarmee technische innovaties op de markt komen, past duidelijk niet meer bij deze manier van ontwikkeling.

Om te kunnen voorzien in de snel veranderende klanteisen en snel evoluerende technologieën, zullen ondernemingen meer in hun R&D organisaties moeten investeren om aanpasbaar, flexibel en toekomstgericht te werk te gaan. De coördinatie, integratie en snelheid die vandaag bij R&D nodig zijn, vragen om een andere manier van werken. 

Agile werkwijze

Deze andere manier van werken is gebouwd op agile methodes (agile betekent letterlijk: behendig, lenig). Dit maakt het wél mogelijk om snelle iteraties door te voeren, doordat er in kortere en overzichtelijke perioden gewerkt wordt. Functie overschrijdende en flexibele teams zorgen ervoor dat alle betrokken partijen meegenomen worden in dit traject. Denk hierbij aan mensen vanuit verschillende functiegroepen; engineeringsteams, projectmanagers en accountmanagers.

Toepassen van meer flexibiliteit

Bedrijven kunnen bepaalde ontwerpeigenschappen en -praktijken toepassen om voor versnelling te zorgen binnen de ​​toekomstvisie van R&D organisaties. De volgende 6 structuren bevorderen de flexibiliteit:

  1. Een platte organisatie waarin teams de volledige verantwoordelijkheid krijgen om oplossingen te ontwerpen. Dit creëert een sterk gevoel van verantwoordelijkheid bij personen.
  2. Werk met end-to-end, multifunctionele teams, waarvan het talent wordt aangetrokken uit alle relevante en traditionele R&D-functies. Vaak worden teams ondersteund door personen buiten R&D, zoals marketingmanagers of vertegenwoordigers van klanten. Het team is stabiel en verandert alleen als projecten zijn voltooid of als strategische prioriteiten veranderen.
  3. Stel een pool van experts samen (zowel intern als extern), die projecten ondersteunen met het talent dat ze nodig hebben. 
  4. Zorg voor functiebeschrijvingen en beloningen die aansluiten bij de nieuwe organisatiestructuur en doelstellingen.
  5. Wees flexibel in het toewijzen van benodigde middelen en beweeg mee met veranderende behoeften.
  6. Werk samen met verschillende disciplines in één (digitale) projectruimte. 

Op welk vlak is jouw bedrijf of organisatie al goed bezig en wat kan verrijking gebruiken?

Laat het ons weten, wij delen graag kennis uit jarenlange ervaring in agile working!