In het kader van digitalisering, is sinds begin maart van dit jaar papier bij R2R in de ban gedaan. Nadat de laatste schrijfblokken volgeschreven waren, zijn wij over gegaan op paper tablets van Remarkable. Deze tablets werken met E-inkt en schrijven als een normaal schrijfblok.

Met deze tablets hebben wij onze notities direct digitaal beschikbaar. Ook aantekeningen maken op PDF bestanden en het digitaal tekenen van documenten voorkomt onnodig printen.

Voor meer informatie over deze tablets, kijk op: https://remarkable.com/.