Decorbesturing en interactief presentatiesysteem

Het Levend Decor is - naast de robots - een tweede product van R2R Animatronics. In een eenvoudige levende omgeving wordt gebruik maakt van bepaalde effecten als licht, geur, rook, geluid en muziek (zie schema) dat zich als een soort van film afspeelt voor de ogen van het publiek en geactiveerd wordt door één of meer sensoren, zoals bijvoorbeeld het betreden van een mat voor het schouwspel. Er is dan geen directe interactie. Het publiek bepaalt WANNEER het gebeuren start, maar niet WAT het te zien krijgt, want dat is standaard.

Schematische weergave van decorbesturing tot interactief presentatiesysteem.

In een wat geavanceerder versie kan 'een stem' gaan optreden als presentator van zo'n omgeving. Vanaf dit scenario treedt interactie met het publiek in. Voorbeeldje. Het publiek kan met een spotlight iets aanwijzen waardoor de stem reageert met informatie over het desbetreffende object. Er is dus sprake van directe interactie. Het publiek bepaalt niet alleen WANNEER maar ook WELKE informatie het tot zich neemt.

In een geavanceerd decor is dus echt sprake van een presentatiesysteem.

Tenslotte kan ook de R2R robot als presentatie-medium worden ingezet in een Levend Decor. Een dergelijk geavanceerd decor, dat vaak een voice-over (stem) en een door R2R geleverde robot bevat, noemen we geen Levend Decor meer maar Interactieve Presentatie Robot (IPR), omdat de robot als centrale factor de interactie met het publiek aangaat en het decor als het ware beheerst.

De IPR comuniceert dus als interactieve gids. 'Hij' verstrekt informatie afhankelijk van signalen die hij direct (dmv. knoppen /joystick aangestuurd door het publiek) of indirect (door middel van sensoren) uit zijn omgeving opvangt. IPR's zijn goed inzetbaar als presentatiemedium in musea, attractieparken en beurzen.

Voor de toekomst wil R2R zijn decorbesturing en presentatiesysteem verder uitbreiden met subtiele features. Denk bijvoorbeeld aan: Het herkennen van het soort publiek en daar adequaat op reageren. Meet de sensor bijvoorbeeld ineens iemand van minder dan 40 kg op de mat, dan kan hij deze persoon aanspreken als een kind. Ook kan de robot geprogrammeerd worden om op te kijken als het licht bij de deur wegvalt (omdat er iemand binnenkomt), of met bepaalde opmerkingen 'volgen' of 'berispen'. Hiermee kunnen zeer humoristiche effecten bereikt worden en het publiek het gevoel krijgen dat de robot hen 'echt ziet' of 'herkent' zoals een mens dat zou doen.