R2R Animatronics, beweging

De belangrijkste eigenschap van een animatronic is dat deze zo echt mogelijk overkomt. Het grootste compliment dat we kregen voor de robot meneer de uil kwam van een medewerker die zei: "Maar dat is helemaal geen robot, dat is Meneer de Uil!". Naast het uiterlijk en de stem wordt het realistisch overkomen bepaald door de bewegingen. Het vloeiend laten bewegen van animatronics is de grote uitdaging waar alle robotbouwers voor staan en juist daar ligt het specialisme van R2R. Om animatronics te laten bewegen worden meestal technieken gebruikt die in onderstaande tabel beschreven worden.

R2R past elektrische, hydraulische en pneumatische bewegingen toe. De verschillende krachtbronnen hebben ieder voor en nadelen. Zo heeft hydrauliek het minst last van trillingen. Onder trillingen verstaan we het meezwiepen bij een animatronic van bijvoorbeeld het lichaam en hoofd als er een arm bewogen wordt. Dit zijn vaak zeer onnatuurlijke bewegingen.

Het nadeel van hydrauliek met olie is het vlekken en het 'zweten' van olie. Dit is onvermijdelijk tijdens onderhoud en in het gebruik. Dit probleem ondervangen we door voor waterhydrauliek te kiezen. We gebruiken een water emulsie die oxidatie voorkomt en voor smering zorgt.

beweging
voordeel nadeel
elektrisch eenvoudigere techniek, vrij bewegen warmte ontwikkeling, minder vloeiend bewegen, trillingen, complexer bij zware bewegingen, beschadiging bij tegenhouden beweging
pneumatisch eenvoudigere techniek, standaard mechaniek, duurzaam, goedkoper minder vloeiend bewegen, trillingen, vaste posities
hydraulisch vloeiende bewegingen, geen trillingen, geen warmte ontwikkeling, compact, vrij bewegen, zware bewegingen, veilig door beperken krachten, beweging veilig tegen te houden complexere techniek, duurder, olie vlekken

Waterhydrauliek

R2R past elektrische bewegingen toe voor lichte mechanieken zoals bijvoorbeeld de ogen. Voor zware bewegingen gebruiken we de waterhydrauliek. Hiervoor hebben we een eigen revolutionair systeem ontwikkeld. Dit systeem onderscheidt zich van industriele hydrauliek zoals het bijvoorbeeld in een graafmachine wordt gebruikt op een aantal punten. Namelijk:

- als vloeistof gebruiken we een water emulsie, deze is veilig en schoon en is dus ongevaarlijk voor kleding en decor

- we gebruiken een lage druk, dit is veilig en de 'hydrauliekmotortjes' kunnen lichter worden uitgevoerd

- we kunnen de beweging trapeloos naar elke positie sturen door een servosysteem. Hierdoor kunnen we hele subtiele, vloeiende bewegingen maken.

- door slimme electronica en een 'communicatiebus' kunnen we de besturing compact en licht houden. Dit is belangrijk ivm de beperkte ruimte in de robot en ivm storingsgevoeligheid

- met generieke scriptsoftware die we zelf ontwikkeld hebben kunnen we het karakter en gedrag van de robot vast leggen.

- via internet kunnen we op een robot inloggen voor aanpassingen en onderhoud

 detail: elleboog cyborgarm                    detail: heup cyborg